Archive by Author | jakebs

Jyväskylän torikokous vaatii kaupunginhallituksen kokousten avaamista yleisölle

Mielenosoitus Rakentajantalolla 15.10.2012

Mitä kaupunginhallitus puuhaa sinun selkäsi takana?
• Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.
• Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.
• Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupungin toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kaupungin taloushallintoa.
• Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään toukokuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös-
ja toimintakertomus.Kaupunginhallituksen on myös vuosittain tehtävä kaupungin talousarvioehdotus seuraavaksi vuodeksi.
• Kaupunginhallitus voi määrätä kaupungin muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.
(lähde:  http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hallitus)

Kaupunginhallitus on keskeinen vallankäyttäjä Jyväskylässä. Kaupunkilaisilla on kuitenkin vain hyvin rajallinen mahdollisuus saada tietoa kaupunginhallituksen päätöksentekoprosessista, sillä sen kokoukset eivät ole avoimia sen enempää yleisölle kuin mediallekaan. Lisäksi ns. iltakoulujen osalta ei ole saatavissa edes pöytäkirjoja. Nykyinen käytäntö ei ole omiaan lisäämään kaupunkilaisten luottamusta päättäjiä kohtaan tai edistämään heidän osallistumismahdollisuuksiaan päätöksentekoon.

Kuntalaki (57 §) mahdollistaa kaupungin toimielinten kokousten avaamisen yleisölle niiltä osin, kun niissä ei käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla erikseen säädetty salassa pidettäväksi. Kunnanhallituksen kokoukset ovatkin jo avoimia ainakin Kruunupyyssä. Käytännössä kokousten avaaminen olisi helppo toteuttaa esimerkiksi Internetin kautta lähetettävän video- tai audiostreamin avulla.

Mainokset

Respect


Big respect from India

Artikkeli Keskisuomalaisessa 29.11.

Keski-Suomen alueen valtamedioista Keskisuomalainen-lehti haastatteli ja kuvasi Jyväskylän torikokouksen aktivisteja, jotka ilmaisivat maanantaina 28.11. Jyväskylän kaupunginkirjaston edessä kantansa julkisen terveydenhuollon säästöjä vastaan yksityistämisen keinoin. Torjuntavoitoksi voi kutsua tapaa, jolla valtuusto torjui kaupunginjohtajan ja -hallituksen esittämät leikkaukset.

Klikkaa kuvaa, niin saat sen suuremmaksi!

Leikkaus onnistui, potilas kuoli -performanssi Jyväskylän kävelykadulla 19.11.2011

Julkisen terveydenhuollon puolestapuhe teemalla Sairasta säästöä
Toteuttajina Tyytymättömien torin kansalaisliike Jyväskylästä

Kuvat Sepi Pennanen

Kannanotto: Sairasta säästöä

Terveydenhuoltopalveluita myyvillä yrityksillä menee erittäin hyvin. Terveyttä on helppo ostaa, työelämä vaatii jaksamista ja itsensä korjailu on tullut tavaksi. Alalla liikkuu arviolta 35 miljardia euroa. Hoivayhtiöt ovat tuoreiden verotietojen mukaan oikeita miljonäärien tekijöitä: niiden tavallisetkin johtajat ovat tulokärjessä.

Parasta tuottoa pörssiyhtiöt ja pääomasijoittajat tekevät erityisesti terveyskeskuksissa. Keinoja kaihtamatta: esimerkiksi Suomen suurimpiin lukeutuva terveysyhtiö lääkärikeskus Mehiläinen on välttänyt 36 miljoonan verot maksamalla konserniavustuksia omistajayhtiöilleen, joiden pääomistajat on rekisteröity Jerseyn veroparatiisiin.

Kuitenkin suuri osa Mehiläisen tuloista perustuu verovaroin rahoitettavien palvelujen myyntiin. Yksi menestystä selittävistä tekijöistä on kuntien heikko taloustilanne. Terveydenhuoltopalvelujen yksityistämistarvetta on perusteltu kunnissa kustannusten säästöllä, kunnallisten palvelujen tehottomuudella ja kuntalaisten valinnanvapaudella.

Jyväskylässä on nielaistu koukku kohoineen. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen totesi kaupungin budjettikierroksen yhteydessä syksyllä 2011:
”Näin teemme, ulkoistamme yhden tai useamman terveysaseman, ellemme saa tehostettua omaa toimintaamme. Meidän on päästävä eroon toimintaamme haittaavista pullonkauloista ja päällekkäisyyksistä, tätä kehittämistyötä teemme parhaillaan palveluyksiköissämme.”

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti 7.11.2011 äänin 8-7 sisällyttää vuoden 2012 talousarvioon sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan kuvaukseksi seuraavan maininnan: ”Tarvittaessa markkinoita voidaan hyödyntää esim. laajentamalla palvelusetelimallia yleis- ja sairaanhoitopalveluihin, sekä terveysasemapalvelujen ostamista yksityissektorilta”. Esitystä kannattivat Markku Aarnos (kok.), Aimo Asikainen (kesk.), Jari Colliander (kesk.), Paavo Pitkänen (kok.), Terhi Pulli (kok.), Jaakko Selin, (kok.), Pirkko Selin (kesk.) sekä Raija Sipinen (kd.). Esityksen poistoa budjetista vaativat Tuulikki Väliniemi (sd.), Veijo Koskinen (sd.), Ulla Lauttamus (sd.), Heidi Nieminen (sd.), Raimo Kinnunen (sd.), Maia Fandi (vihr.) sekä Kari Yksjärvi (vas.).

Tämän mukaisesti kunnan verovaroja tullaan enenevässä määrin siirtämään kaupungilta terveyspalveluyrityksille. Päätös ei tuo säästöjä tai kasvata verotuloja, se vaarantaa palvelut ja eriarvoistaa ihmiset. Se tarjoaa valinnanvapauden vain rikkaille. Demokratialiike on lisäksi huolissaan päätösvallan valumisesta kuntalaisilta suursijoittajayhtiöiden käsiin.

Tämä on sairasta säästöä. Me emme voi tätä hyväksyä. Mitä Sinä ajattelet?

Jyväskylän torikokous 19. päivänä marraskuuta, 2011.

Linkkejä:

Jyväskylän talousarvio 2012
http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta-12

Taloussanomat: Hallitus houkuttelee kuntia luopumaan yksityistämisistä
http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2011/08/26/ts-hallitus-houkuttelee-kuntia-luopumaan-yksityistamisista/201111948/12

Satakunnan Kansa: Yksityinen ei ole sama kuin huono
http://joi.nu/PN

Keskisuomalaisen mielipidekirjoitukset, Riitta Mäkinen: Yksityistäminen tavoitteena?
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/yksityistaminen-tavoitteena/973938

Facebook-ryhmä: Kotkan terveyskeskuksien säilyttämisen puolesta
http://www.facebook.com/group.php?gid=358682393438&v=wall

Saku Timosen blogi: Lääkefirman agentti
http://sakutimonen.blogit.fi/tag/terveyskeskus

Mäntäsän Demarien verkkosivusto: Mäntsälän terveyskeskuksen yksityistäminen
http://www.mantsalandemarit.fi/blogi/2009/09/06/2

Dan Koivulaakso blogi: Kontulaa ei saa yksityistää
http://vasemmisto.blogspot.com/2010/08/kontulaa-ei-saa-yksityistaa.html

Suomi24.fi -keskustelupalsta: Terveydenhuollon yksityistäminen
http://keskustelu.suomi24.fi/node/9008066

Sakari Timonsen blogi: Ideologinen valinta
http://www.mirule.org/sakari.timonen/Blogi/900310713

Helsingin Sanomien verkkokeskustelupalsta: Jyväskylän terveysaseman yksityistäminen
http://www.hs.fi/keskustelu/aihealue/Talous/ketju/6265509

Stadin Demarien tiedote: Helsinki ei ole Kreikka, vaan pikemminkin Luxemburg
http://www.stadindemarit.fi/tiedotteet-politiikka-139/589-jorma-bergholm-helsinki-ei-ole-kreikka-vaan-pikemminkin-luxemburg

Perusuomalaisten verkkosivuston pääkirjoitus, Harri Lindell : Itsekkyys on tuhoisaa kuntalaisille
http://www.perussuomalaiset.fi/paakirjoitus/?issue=743

Keskisuomalaisen keskustelupalsta: Rääkkylän terveyskeskuksen sairaus
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/32153.htm

Pirjo Sirviön blogi: Mikä onkaan terveydenhuollon tarkoitus?
http://joi.nu/PO
Peruspalveluministeri Maria Guzeninan blogi: Terveyskeskukset kuntoon!
http://www.mariaguzenina.net/blogi/2011/04/13/70

Olli Herralan blogi, Kauppalehti: Yksityistäminen saa nyt Suomessa loppua!
http://olliherrala.blogit.kauppalehti.fi/blog/24929#commentform

Sinikka Torkkolan verkkosivusto: Asiakastoimikunnat kehittämään terveydenhuoltoa
http://sinikkatorkkola.vas.fi/tag/terveyskeskus

Tiedonantaja.fi -verkkosivusto: 10 000 vetosi Helsingissä palvelujen säilyttämisen puolesta http://www.tiedonantaja.fi/2011-9-2/helsingissa-10000-asukasta-vetosi-lahiterveysaseman-puolesta

Lääkäri-lehti:Rääkkylän lääkäreille porttikielto terveyskeskukseen
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=10462/type=1

Maria Spiikin verkkosivusto: Omistus, turvallisuus ja perusoikeudet julkisen tilan rakentajina
http://mariaspiik.nettisivu.org/julkinen-tila-2

Hattulan kunnan verkkokeskustelupalsta: Terveyskeskus
http://hattulaforum.takeforum.com/2008/03/07/terveyskeskus

Lisbet Puttosen blogi: Palveluseteliuudistus romuttaa terveyskeskusjärjestelmää
http://www.lisbetputtonen.net/blogi/2009/05/25/3

Kauhajoen Kunnallislehti: Terveydenhoidosta farssiksi -näytelmä
http://www.kauhajoenkunnallislehti.fi/artikkeli.asp?uutinen=2423

Helsinki-listojen verkkosivusto: MedOne aikoo kaapata koko pääkaupunkiseudun yhteyspäivystykset
http://www.helsinki-listat.fi/index.php/uutiset-2008/8-kulttuurilista-puheenvuoroja/75-medone-aikoo-kaapata-koko-paeaekaupunkiseudun-yhteispaeivystykset

Pekka Siikalan Uuden Suomen blogi: Maksamme yksityisistä julkisista palveluista – uskomaton juttu
http://siikala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81843-maksamme-yksityistetyista-julkisista-palveluista-uskomaton-juttu